Čistič na motocykle

9.50 s DPH

Na ručné čistenie dvojkolesových vozidiel. Šetrne a vysoko účinne odstraňuje typické znečistenie, ako je brzdný prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia. Perfektné spracovanie vďaka dobre priľnavému gélovému zloženiu.

Popis

Na ručné čistenie dvojkolesových vozidiel. Šetrne a vysoko účinne odstraňuje typické znečistenie, ako je brzdný prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia. Perfektné spracovanie vďaka dobre priľnavému gélovému zloženiu.

Technické údaje

Veľkosť nádoby 500 ml

Usage ručne

Warnings H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Warnings P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Warnings P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Warnings P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Warnings P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kon

Warnings P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/

 

 

Výbava

Názov

Prejsť na začiatok