Popis

Vrece z netkanej textílie, odolné voči roztrhnutiu, pre zariadenia NT 22/1 Ap, ako aj 22/1 Ap Te.

Certifikovaný pre prachovú triedu L.